سامانه جامع آموزشي هم آوا

 نام کاربری : کد ملی

کلمه عبور : شماره شناسنامه

اخبار ويژه دانشجویان

جهت دریافت کارت های دانشجویی

جهت دریافت کارت های دانشجوییتقویم آموزشی و تاریخ حدف و اضافه

تقویم آموزشی و تاریخ حدف و اضافه


برنامه هفتگی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97

برنامه هفتگی نیم سال اول تحصیلی 98 - 97


دانشجویان بدهکار حق نظارت

دانشجویان بدهکار حق نظارت


سال حمایت از کالای ایرانی