سامانه جامع آموزشي سجاد

 نام کاربری : کد ملی

رمز عبور پیش فرض :

شماره شناسنامه + کد ملی

پرسنل مرخصي (روزانه - ساعتي)
    
 
 
 
 
اخبار ويژه
تعطيلي روز جمعه 23 / 11 / 94

 تعطیلی روز جمعه 23 / 11 / 94

ثبت نام كارشناسي بهمن 94

 كارشناسي بهمن 94

ثبت نام كارداني بهمن 94

ثبت نام کاردانی

نمرات دانشجويان فاقد سامانه سجاد ترم اول 94 - 95
مراحل انتخاب واحد و ثبت نام ترم بهمن94
اطلاعيه و جدول راهنماي انتخاب واحد ترم بهمن 94

جدول راهنماي انتخاب واحد

اطلاعيه ثبت نام درس معرفي به استاد (جهت دانشجويان فارغ التحصيل شده)

معرفي به استاد ( جهت دانشجويان فارغ التحصيل شده )

اطلاعيه پذيرش دانشجوي جديد ترم بهمن

 اطلاعيه پذيرش دانشجوي جديد ترم بهمن ماه 1394 در مركز آموزش علمی کاربردی واحد 14 تهران

كانال خبري تلگرام واحد 14

مجله پژوهشي هنري واحد 14

 

مشاوره جهت ثبت نام ترم بهمن 94


 

راهنما ها و آموزش ها


 

اخبار تكنولوژي روز