سامانه جامع آموزشي سجاد

 نام کاربری : کد ملی

رمز عبور پیش فرض :

شماره شناسنامه + کد ملی

اخبار ويژه
اطلاعيه دروس كارورزي و كاربيني و تربيت بدني 1 و 2

قابل توجه دانشجوياني که دروس کارورزي،کاربيني و يا تربيت بدني1و2 را انتخاب واحد نموده اند:
كانال خبري تلگرام واحد 14

مجله پژوهشي هنري واحد 14

 

مشاوره جهت ثبت نام ترم بهمن 94


 

راهنما ها و آموزش ها


 

اخبار تكنولوژي روز