جدول راهنمای انتخاب واحد ترم مهر 98

راهنمای انتخاب واحد (مهر98)-طبق تقویم آموزشی


تقویم آموزشی ترم مهر98

(قابل توجه دانشجویان ترمهای 2 و 3 و 4 )اطلاعیه مهم روند فارغ التحصیلی

اطلاعیه صدور مدرک فارغ التحصیلی1 2